Social Media Manager odpowiada za zarządzanie obecnością firmy w mediach społecznościowych. Obejmuje to pisanie i publikowanie treści, kontaktowanie się z klientami w mediach społecznościowych oraz mierzenie i analizowanie wpływu aktywności w mediach społecznościowych na firmę.

Główne obowiązki dobrego social media managera:

  • Twórz i publikuj treści w różnych kanałach mediów społecznościowych
  • Odpowiadaj na pytania i reklamacje klientów w odpowiednim czasie
  • Monitoruj i analizuj skuteczność kampanii społecznych
  • Śledź kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) związane z kampaniami w mediach społecznościowych
  • Rekomenduj zmiany w strategii lub taktyce na podstawie analizy KPI
  • Współpracuj z zespołem marketingowym, aby zintegrować kampanie marketingowe ze strategią w mediach społecznościowych
  • Pomóż zespołowi marketingowemu w opracowaniu skutecznych kampanii wykorzystujących kanały mediów społecznościowych
  • W razie potrzeby asystuj zespołowi marketingowemu w innych projektach

Aspekty, które pomogą Ci być dobrym social media managerem: doświadczenie jako menedżer ds. mediów społecznościowych lub koordynator marketingu, silne umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej, doświadczenie w pisaniu atrakcyjnych treści internetowych, doświadczenie w zarządzaniu blogiem lub stroną internetową.